Những ca trị mụn khó của khách

Ca đầu tiên của chị D, thành công mỹ mãn

Ca thứ 2

Ca thứ 3 sau khi sử dụng combo điều trị mụn 

Các tin tức khác: